Fabryka Celulozy Słomowej Celsłom w Malczycach przy ul. Sienkiewicza. Fabryka rozpoczęła działalność w 1911 roku produkując celulozę początkowo z drewna, a od końca lat 30 XX również ze słomy. Po wojnie część urządzeń została wymontowana przez Rosjan. Zakład ponownie rozpoczął działalność kilka lat po wojnie.
W 1979 wstrzymano produkcję celulozy i od tej pory ta część zakładu powoli rujnowała się. Wykorzystywano 20 % hal, czasem niektóre podnajmowano innym firmom. Działały tu tylko warsztaty, kotłownia, biura.


 

Zdjęcia z drona.